Gestió de cases rurals

Guanyi temps i rendibilitzi el seu negoci de turisme rural.

Si la manca de temps,  el desconeixement de les eines de venda actuals, o qualsevol altre raó li impedeixen rendibilitzar el seu negoci, confiï en TIC Rural per la gestió de màrqueting i vendes de la seva casa.
El nostre servei de promoció i gestió de vendes per cases de turisme rural inclou:

Anàlisi del seu establiment, possibilitats, punts forts i punts febles, comparació de preus i serveis en vers la competència, exposició i visibilitat, etc.

Fem una nova web,  moderna i adaptada per dispositius mòbils. Per que la seva web és l’aparador del seu negoci i ha de convidar als visitants a entrar a casa seva. Ha de contenir tota la informació rellevant i ha d’estar ben posicionada, com a mimin a nivell comarcal.

Ens fem càrrec del manteniment de la seva presència en els portals turístics que acordem, calendaris inclosos!

Re-dirigim tot el tràfic, tant telefònic com de emails a TIC Rural, per fent-se càrrec de totes les seves trucades i peticions de reserves, que gestionarem de forma eficaç i professional.

Gestionarem totes les seves reserves, controlarem els cobraments dels dipòsits, mantindrem el seu llibre de reserves i les BBDD de clients per a possibles accions comercials de e-mailing, prepararem pressupostos i factures proforma si s’escau… Tot amb suport documental al seu abast en tot moment.

Tindrem cura de la seva reputació online, controlant i responent els comentaris publicats als mitjans.

Un cop els clients hagin fet la seva estada, gestionarem les enquestes de satisfacció per obtenir el feedback necessari per mantenir i millorar la qualitat del seu negoci.

En definitiva, vostre rebrà els clients i no caldrà que dediqui temps ni es preocupi de la gestió comercial del seu negoci.

Quin és el cost d’aquest servei?

Un percentatge de les reserves i les quotes de presència  en els portals especialitzats que vostè seleccioni.
Es a dir, vostè mai afegeix costos fixes al seu negoci sinó que a sobre n’estalvia.. amb la seva nova web i el servei de hosting gratuït que li oferim!!
Contacti amb nosaltres i resoldrem els seus dubtes!!

'